แสดง 1 รายการ

v2800_1

• ความเร็วมาตราฐาน 100 ฉบับต่อ 4 วินาที ปรับได้ 4 ระดับ
• นับพร้อมตรวจธนบัตร ด้วยระบบ UV
• สามารถตั้งโหมดนับต่อเนื่อง, นับสะสม, นับตามต้องการเป็นชุด และตรวจสอบ 100 ฉบับ
• มีฝาปิด/เปิดป้องกันฝุ่นละออง และเสียงรบกวน