แสดง 5 รายการ

d168s_1

• ความเร็วในการนับ 800/1,200/1,500 ฉบับ ต่อ 1 นาที
• นับพร้อมตรวจธนบัตร ด้วยระบบ IR/UV/MGได้ 4 สกุล อัตโนมัติ
• สามารถตั้งโหมดนับต่อเนื่อง, นับสะสม และนับตามต้องการเป็นชุด
• มีระบบทวนผลการนับ

dp7218e_1

• ความเร็วในการนับ 800/1,000/1,200 ฉบับ ต่อ 1 นาที
• นับและแสดงมูลค่าพร้อมตรวจธนบัตร ด้วยระบบ 1 CIS/IR/UV/MG ได้ 4 – 10 สกุล
• สามารถตั้งโหมดนับรวม, นับสะสม และนับตามต้องการเป็นชุด
• สามารถแยกธนบัตรคนละชนิดกัน

dp8120vb_1

• ความเร็วในการนับ 800/1,000/1,200 ฉบับ ต่อ 1 นาที
• นับและแสดงมูลค่าพร้อมตรวจธนบัตร ด้วยระบบ 2 CIS/IR/UV/MGได้ 4-12 สกุล
• มีช่องแยกธนบัตรที่ไม่ต้องการ
• สามารถแยกธนบัตรคนละชนิดกัน, กลับหน้า/หลัง และกลับหัวท้าย

hl3500_1

เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ ชนิดวางธนบัตรด้านหลัง (Rear Loading)

เครื่องนับพร้อมตรวจจับธนบัตรปลอม NT2000+nt2000_1

• ความเร็วในการนับ 1,000 ฉบับ ต่อ 1 นาที
• นับพร้อมตรวจธนบัตร ด้วยระบบ IR/UV/MG
• สามารถตั้งโหมดนับต่อเนื่อง, นับสะสม และนับตามต้องการเป็นชุด
• มีระบบทวนผลการนับ